Obral!

Man Nabiyuka?, Muhammad shollahu’alaihi wasallam Nabiku (Hanya Keadanya Aku Meneladani) Pustaka Al Humaira

Harga aslinya adalah: Rp23,000.Harga saat ini adalah: Rp18,400.

Silahkan klik untuk info lebih cepat

Deskripsi

man-nabiyuka-muhammad-?-nabiku-hanya-keadanya-aku-meneladani-pustaka-al-humairaJudul Buku : Man Nabiyuka?, Muhammad shollahu’alaihi wasallam Nabiku (Hanya Keadanya Aku Meneladani)
Penulis : Abu Umar Ubadah
Penerbit : Pustaka Al Humaira
Ukuran :14,5 x 20,5 cm, 76 halaman, soft cover, glossy, srink, hvs 70gr
Harga : Rp. 23.000

Sinopsis Buku Man Nabiyuka?, Muhammad shollahu’alaihi wasallamNabiku (Hanya Keadanya Aku Meneladani)

Inilah Buku Ketiga dari serial 3 Landasan Pokok Agama atau 3 Pertanyaan di alam kubur.

Pada buku ini Ananda akan dibimbing untuk Mengenal Rasulullah shollahu’alaihi wasallam, juga tentang kandungan dan makna persaksian Muhammad adalah Utusan Allah.

Tidak kenal, maka tidak akan sayang. Begitulah yang sering kita dengar. Bagaimana kita akan mengaku cinta Rasul, ketika tidak mengenalnya? Maka semestinya bagi setiap orang tua, mencurahkan usaha serius untuk memperkenalkan buah hatinya: Siapa panutannya dalam berakidah? Siapa teladannya dalam beribadah? Dan seterusnya…

InsyaaAllah buku ini akan membantu Anda untuk mengemban misi mulia Tarbiyah Islamiyah untuk mencetak generasi Saleh Salehah yang Cinta Rasul dan meneladani beliau dalam hidupnya.

Informasi Tambahan

Berat 0.13 gram